ورود به سامانهسه شنبه 8 اردیبهشت 1394فارسیEnglish
اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
بخشنامه 2084 در خصوص هفته خوابگاه ها
بخشنامه 2084 در خصوص هفته خوابگاه ها
1394/02/06 : جهت دریافت بخشنامه، منوی بخشنامه،بخش سال جاری،بخشنامه های خوابگاه مراجعه نمایید....
بخشنامه 1033 در خصوص ثبت شرايط اطلاعات دانشجويان متقاضي وام ويژه دکتري
بخشنامه 1033 در خصوص ثبت شرايط اطلاعات دانشجويان متقاضي وام ويژه دکتري
1394/01/24 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری،بخشنامه وام و تسهیلات مراجعه نمایید....
بخشنامه 593 در خصوص معرفي يک نفر از کارشناسان توانمد و مجرب آن دانشگاه در حوزه خوابگاه به نماينده محترم منطقه
بخشنامه 593 در خصوص معرفي يک نفر از کارشناسان توانمد و مجرب آن دانشگاه در حوزه خوابگاه به نماينده محترم منطقه
1394/01/24 : جهت دریافت بخشنامه، منوی بخشنامه، بخش سال جاری، بخشنامه خوابگاه مراجعه نمایید....
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجويي