ورود به سامانهپنجشنبه 12 شهریور 1394فارسیEnglish
اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
بخشنامه 8812 در خصوص بخشش پنجاه درصدي جرائم بدهکاران معوق و وصول مطالبات صندوق تا پايان شهريور ماه
بخشنامه 8812 در خصوص بخشش پنجاه درصدي جرائم بدهکاران معوق و وصول مطالبات صندوق تا پايان شهريور ماه
1394/06/09 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری ، بخشنامه های درآمد و سرمایه گذاری مراجعه نمایید....
بخشنامه 8561 در خصوص بيمه ساختمان هايخوابگاه هاي دانشجويي مناطق محروم کشور
بخشنامه 8561 در خصوص بيمه ساختمان هايخوابگاه هاي دانشجويي مناطق محروم کشور
1394/06/03 : جهت دریافت بخشنامه، بخش سال جاری، بخشنامه های خوابگاه مراجعه نمایید....
بخشنامه 8530 درخصوص برگزاري همايش روساي ادارات رفاه دانشگاه ها شهريور 1394
بخشنامه 8530 درخصوص برگزاري همايش روساي ادارات رفاه دانشگاه ها شهريور 1394
1394/06/03 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه،بخش سال جاری، بخشنامه وام و تسهیلات مراجعه نمایید....
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجويي