اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
بخشنامه 15743 اعلام قيمت انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ با ارائه شرايط خاص
بخشنامه 15743 اعلام قيمت انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ با ارائه شرايط خاص
1393/11/04 : جهت دریافت بخشنامه به منوی بخشنامه ها،بخش سال جاری،بخشنامه های تغذیه مراجعه کنید. ...
بخشنامه14276 تقويم تسهيلات رفاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-94
بخشنامه14276 تقويم تسهيلات رفاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-94
1393/10/13 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهيلات مراجعه کنيد...
بخشنامه 13717 ارسال فهرست وامها تا پايان وقت اداري 931015
بخشنامه 13717 ارسال فهرست وامها تا پايان وقت اداري 931015
1393/10/07 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهيلات مراجعه کنيد...
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجوييپيگيري بدهکاران 1