ورود به سامانهچهارشنبه 30 مهر 1393فارسیEnglish
اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
بخشنامه 9378 درخواست اعلام آمار دانشجويان شاغل به تحصيل با فرمت مورد نظر موسسه پژوهش
بخشنامه 9378 درخواست اعلام آمار دانشجويان شاغل به تحصيل با فرمت مورد نظر موسسه پژوهش
1393/07/29 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهیلات مراجعه کنيد                                ...
بخشنامه 8926 درخواست معرفي كاربر جهت بروز رساني كاربران
بخشنامه 8926 درخواست معرفي كاربر جهت بروز رساني كاربران
1393/07/23 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهیلات مراجعه کنيد               ...
بخشنامه 8550-تفاهم نامه وقرارداد بيمه سلامت دانشجويان غيرايراني
بخشنامه 8550-تفاهم نامه وقرارداد بيمه سلامت دانشجويان غيرايراني
1393/07/15 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه هاي بیمه مراجعه کنيد         ...
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجوييپيگيري بدهکاران 1