اخبار و رویداد ها
لیست اخبار
بخشنامه 3378 در خصوص صدور مجوز ورود به جلسه امتحان دانشجويان بدهکار شهريه با توجه به عدم تخصيص اعتبار وام
بخشنامه 3378 در خصوص صدور مجوز ورود به جلسه امتحان دانشجويان بدهکار شهريه با توجه به عدم تخصيص اعتبار وام
1394/03/06 : جهت دریافت بخشنامه، به منوی بخشنامه، بخش سال جاری، بخشنامه وام و تسهیلات مراجعه نمایید....
بخشنامه 3151 در خصوص به روز رساني اطلاعات کاربران صندوق رفاه دانشجويان
بخشنامه 3151 در خصوص به روز رساني اطلاعات کاربران صندوق رفاه دانشجويان
1394/02/28 : جهت دریافت بخشنامه، منوی بخشنامه ، بخش سال جاری، بخشنامه وام وتسهیلات مراجعه نمایید....
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجويي