اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
بخشنامه 8219 درخواست ارسال اسامي افراد فارغ التحصيل شاغل بهره مند از مزاياي صندوق فاقد تسويه حساب  جهت تعيين تكليف بدهي
بخشنامه 8219 درخواست ارسال اسامي افراد فارغ التحصيل شاغل بهره مند از مزاياي صندوق فاقد تسويه حساب جهت تعيين تكليف بدهي
1393/07/05 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه هاي فارغ التحصيلان بدهکار به صندوق        مراجعه کنيد       ...
بخشنامه 7402 اعلام اعتبار وام تحصيلي-شهريه وديعه مسكن در سامانه صندوق
بخشنامه 7402 اعلام اعتبار وام تحصيلي-شهريه وديعه مسكن در سامانه صندوق
1393/06/23 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های وام و تسهیلات مراجعه کنيد     ...
بخشنامه 7103 درخصوص بيمه سلامت
بخشنامه 7103 درخصوص بيمه سلامت
1393/06/12 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري،بخشنامه های بیمه مراجعه کنيد   ...
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجوييپيگيري بدهکاران 1