ورود به سامانهچهارشنبه 1 مرداد 1393فارسیEnglish
اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
بخشنامه 5538 درخواست ارسال اطلاعات دانشجويان محروم طبق فرم پيوست جهت توزيع عادلانه اعتبارات
بخشنامه 5538 درخواست ارسال اطلاعات دانشجويان محروم طبق فرم پيوست جهت توزيع عادلانه اعتبارات
1393/04/30 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري مراجعه کنيد....
بخشنامه 5341 در خصوص فرم نظر سنجي بيمه دانش(تکميلي درمان و حادثه)
بخشنامه 5341 در خصوص فرم نظر سنجي بيمه دانش(تکميلي درمان و حادثه)
1393/04/23 : جهت دريافت بخشنامه به منوي بخشنامه ها ، بخش سال جاري مراجعه کنيد....
سامانه جامع اتوماسيون (فاز 2 )تکريم ارباب رجوعپورتال دانشجوييپيگيري بدهکاران 1